Alternate Text

Yearly Schedule (वार्षिक कार्याक्रमावली)

Every Thursday, Purnima and Amavasya

Makar Sankrant, 14th January

26th January(Republic Day)

February, Magh Shu. Trutiya/Chaturthi, Shree Ganesh Jayanti.

March, Magh Kru. 14 - Mahashivratri

March, Falgun Kru. Dvitiya, Tukaram Beej

April, Falgun Kru. Shashti, Sant Eknath Shashti.

April, Chaitra Shu. Pratipada, GudhiPadhava

April, Chaitra Shu. 9, Kirtan-Pushpvarshav, Mahaprasad

May, Vaishakh Kru. 3, Nrusinha Jayanti

May / June, Jeshtha Shu. 9, Shree Yashwant Baba Maharaj Jayanti

July, Ashadh Shu. Pratipada to Saptami, Shree's Punnyatithi Utsav.

Ashadh Shu. Shasthi, Dindi Agaman

Ashadh Shu. Saptami, Shree's Rathostava Sohala.

July, Ashadh Shu. 15 - Gurupurnima.

15th August, Independece day

September, Bhadrapad Shu. 4, Ganesh Sthapana.

October, Kojagiri Purnima.