Alternate Text

यशवंत महात्म्य ग्रंथाचे सामुदायिक पारायण

यशवंत महात्म्य ग्रंथाचे सामुदायिक पारायण

!! यशवंत हो जयवंत हो !

दि.5/7/2016 ते 11/7/2016 पर्यंत यशवंत महात्म्य ग्रंथाचे सकाळी 7:30 ते 10:30 या वेळेत सामुदायिक पारायण होणार आहे .

वाचकांची राहण्याची व भोजनाची व्यवस्था यशवंत बाबा देवस्थान तर्फे करण्यात आली आहे.

सर्व भाविक भक्तांनी याचा लाभ घ्यावा.

posted on 03-Jun-2016