Alternate Text

Yashwant Baba Documentary

।। यशवंत हो । जयवंत हो ।।

श्री परमहंस यशवंत बाबा महाराज सिद्धेश्वर-कुरोली , ता.खटाव , जिल्हा सातारा. यांची माहितीपट चित्रफीत बाबा भक्त मा. प्रा.श्री अनिल माने (सर) व मा.श्री. विनायक खाडे (साहेब) यांनी तयार केली आहे .

posted on 27-Nov-2018